preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

 

VIJEĆE UČENIKA

PREDSJEDNICA VIJEĆA UČENIKA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. 

ZAMJENICA PREDSJEDNICE VIJEĆA UČENIKA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. 

U Školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici svakog razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

Vijeće učenika: 

-priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnima za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,

-izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika,

-predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,

-daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija,

-predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,

-pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,

-predlaže ravnatelju, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje prava i interesa učenika,

-raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja,

-obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

 

preskoči na navigaciju