preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

2019.-2020.
Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI 2020 .pdf
OS BREZOVICA -- Pravilnik-o-postupku-unutarnjeg-prijavljivanja-nepravilnosti -- PROSINAC 2019. (1).pdf
PLAN RADA RAVNATELJA ZA SK. GOD. 2019-2020.pdf
Zakon o zastiti osobnih podataka (Procisceni tekst).html
GKU-ZA-ZAPOSLENIKE-U-OS-2018. od 15.5.2018..pdf
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOSKOLSKIM USTANOVAMA najnovije.pdf
Temeljni kolektivni ugovor za sluzbenike i namjestenike u javnim sluzbama NN 128 2017.html
GODISNJE IZVJESCE 2016 1017.doc
PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UCITELJA I STRUCNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ SKOLI.html
Pravilnik o pedagoskoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u skolskim ustanovama.html
TKU od 9. ozujka 2017..pdf
21 OS BREZOVICA GOD. PiP 2016.-2017..docx
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf
21 OS BREZOVICA SKOLSKI KURIKULUM 2016 2017.docx
Odluka o broju razrednih odjela 2016 2017.JPG
Odluka o broju razrednih odjela II. dio 2016 2017.JPG
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoskolskim ustanovama.html
PRAVILNIK O IZVO ENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN SKOLE.html
Pravilnik o izvo enju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015.pdf
Odluka o broju razrednih odjela u OS Brezovica (2).docx
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje (7).docx
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad.JPG
Protokol o postupanju u slucaju nasilja me u djecom i mladima.pdf
Plan prijema na strucno osposobljavanje u 2018. godini.doc

preskoči na navigaciju