preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Osiguranje imovine osnovnih škola Grada Zagreba

Sukladno dopisu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA: 600-01/17-001/88, UR.BROJ: 251-10-02-2-17-1 od dana 18. rujna 2017. godine Osnovna škola Brezovica je sklopila novu policu osiguranja ( C/ Staklo) Br. 078700017216) s Croatia osiguranjem.

Jednogodišnje osiguranje počinje teći dana 01.10.2017. i u smislu Uvjeta traje do dana 01.10.2018. godine.

Priloženi dokumenti:
Polica osiguranja.JPG

preskoči na navigaciju