preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

OBVEZE ŠKOLE

Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju.

Nakon početka rada pripravnika škola je dužna:

– imenovati povjerenstvo (ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva, mentor pripravnika, stručni suradnik), 

– prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika

– izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu, najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika

– pružati stalnu stručno-pedagošku, metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku

– pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. 

OPERATIVNI PROGRAM STAŽIRANJA:

Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa.

Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika.  

TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA:

Sukladno članku 25. Pravilnika troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika, osim volontera, podmiruju se iz Državnog proračuna.

Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici.

Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita, što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. 

POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA:

Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža, škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit.

Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3).

U privitku prijavnice prilaže se:

– Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2),

– preslika diplome o stečenoj naobrazbi,

– preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu,

– evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža.

Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova.

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.  

NAPOMENA ZA PRIPRAVNIKE:

Detaljnije informacije vezane za polaganje stručnog ispita možete vidjeti na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. 

 

preskoči na navigaciju