preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Vijeće roditelja 2017./18.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.)

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja Osnovne škole Brezovica održana je dana 4.10.2018. godine.

Vijeće roditelja čini 52 član koji predstavljaju 52 razredno odjeljenje.

Predsjednik Vijeća roditelja za školsku godinu 2018./2019.: Siniša Markulin

Zamjenica predsjednika Vijeća roditelja za školsku godinu 2018./2019.: Miet Markulin

preskoči na navigaciju