preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Osiguranje zaposlenika škole od posljedica nesretnog slučaja(nezgode).


NA ZNANJE ZAPOSLENICIMA OSNOVNE ŠKOLE BREZOVICA

Sukladno dopisu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA: 600-01/17-001/88, UR.BROJ: 251-10-02-2-17-1 od dana 18. rujna 2017. godine Osnovna škola Brezovica je sklopila novu policu osiguranja ( Javna odgovornost prema trećima, Odgovornost prema djelatnicima) Br. 078700017475 s Croatia osiguranjem.

Jednogodišnje osiguranje počinje teći dana 01.10.2017. i u smislu Uvjeta traje do dana 01.10.2018. godine.

 

preskoči na navigaciju